Presentation


CG Travel Communication’s aim is to promote your hotel or destination on the french market in order to attract new customers.
We develop your notoriety thanks to different actions of Marketing, communication and Sales .CG Travel Communications focus on your needs and together we define a strategy.

Who we are ?

Cindy Gilbert is a travel addict, found of new discoveries, foreign cultures and exceptional landscapes. She has completed a Master Degree of International Trade Trilingual Negotiator.
Her experiences in different Communication and Marketing companies for luxurious hotels and travel agencies in several countries help her to be proactive on the market, have a clear vision of your needs and how to reach your objectives.


Cialis och tadalafil är vanligt förekommande vid behandling av ED tillsammans. De kan dock interagera om patienterna tar andra läkemedel som en MAOI (monoaminoxidashämmare) som påverkar serotoninåterupptaget. Cialis och dess huvudkonkurrent, sildenafil, är lika effektiva när det gäller att uppnå framgångsrika erektioner och förbli sexuellt aktiva. Hos vissa män kan dock cialis orsaka sexuella biverkningar som trötthet, rastlöshet, illamående, sömnlöshet, nervositet, rodnad, nervositet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, sexuell huvudvärk, vaginal torrhet och hudutslag. Om du upplever något av dessa symtom bör du undvika att ta läkemedlen.

Cialis ta en titt på den här sidan och tadalafil förskrivs vanligtvis tillsammans för behandling av erektil dysfunktion och impotens hos män. Det gemensamma sambandet mellan dessa läkemedel beror på att båda är blodtryckssänkande. Överanvändning av dessa läkemedel kan leda till möjliga negativa läkemedelsinteraktioner som kan påverka din hälsa. Det är en bra idé att prata med din läkare om de möjliga resultaten av överanvändning av cialis och tadalafil. Vissa personer kan riskera att drabbas av allvarliga negativa effekter av dessa läkemedel, andra kanske inte påverkas alls.